Nhà máy của chúng tôi

Nhà máy của chúng tôi

Nhà máy của chúng tôi được xây dựng vào năm 2007. Để phát triển kinh doanh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Linhui Standard Parts Co., Ltd. được thành lập vào năm 2022, vì vậy chúng tôi có thể tạo ra nhiều lợi ích chung cho cả hai chúng tôi.


Nếu bạn quan tâm đến bất kỳ sản phẩm của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ một cách tự do. Chúng tôi mong muốn thiết lập mối quan hệ kinh doanh lâu dài với các khách hàng trên khắp thế giới.