nhà máy của chúng tôi

Nhà máy của chúng tôi được xây dựng vào năm 2007. Để phát triển kinh doanh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Công ty TNHH Phụ tùng tiêu chuẩn Linhui được thành lập vào năm 2022, vì vậy chúng tôi có thể tạo ra nhiều lợi ích chung hơn cho cả hai bên.


Nếu bạn quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi, vui lòng liên hệ tự do. Chúng tôi rất mong được thiết lập quan hệ kinh doanh lâu dài với các khách hàng trên toàn thế giới.